Taekwondo is een Koreaanse vechtsport. Kenmerkend voor deze sport is het accent op de beentechnieken. Het begrip taekwondo bestaat uit 3 delen:
“Tae” betekent letterlijk voet en staat als begrip voor alle beentechnieken, zowel aanvallend als verdedigend toegepast.
“Kwon” betekent letterlijk vuist en omvat alle aanvals- en verdedigingstechnieken met de hand c.q. armen.
“Do” betekent letterlijk weg of methode. 

Behalve lichamelijke fitheid streeft de taekwondo-methode ernaar om de beoefenaar een goede levenshouding bij te brengen. Taekwondo kan zowel op recreatief als op topsportniveau beoefend worden.