Beste allemaal,

Veel sportverenigingen krijgen de laatste dagen vragen, of de inning van contributie mag en kan doorlopen als een vereniging dicht is. Op o.a. Sportzaken.pro. is het volgende te lezen: “De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen, ook al is de vereniging dicht voor competitie of trainingen. De juridische relatie tussen een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Als lid ben je akkoord gegaan met de verenigingsstatuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit geval het faciliteren van trainingen en competities, wel of niet waar heeft kunnen maken.” Op andere sites is te lezen dat het sportverenigingen wordt afgeraden om de contributie te verlagen dan wel stop te zetten in deze Coronatijd vanwege wet- en regelgeving.

Het bestuur van Taekwondo IJselland heeft echter het volgende besloten. Omdat de trainingen al enige tijd niet plaats kunnen vinden heeft het bestuur besloten om geen contributie te innen vanaf 1 april 2020 tot 1 september 2020. Indien u reeds contributie heeft betaald m.b.t. één of meerdere maanden in dit tijdvak dan zal dat aan u terug worden betaald. Uiteraard na verrekening met eventueel achterstallige contributie. Mail naar roy@tkd-ijselland.nl voor vragen, opmerkingen of andere reacties. Omdat een en ander administratief verwerkt moet worden neemt restitutie enige tijd in beslag.

Ik hoop jullie allemaal weer terug te zien in september 2020!!!!!

Namens Taekwondo IJselland.

Roy Lufting